Certificate

servicii

Deratizare

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (şoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort si menţinerii acestoara la un nivel numeric redus. Deratizarea – distrugerea rozătoarelor dăunătoare- are un rol deosebit de important deoarece acestea constituie un permanent pericol de boli si pierderi economice. Personalul executant , prin natura activitatii prestate va manifesta o deosebita atentie astfel incat sa evite producerea oricaror evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau spatiului ce urmeaza a fi deratizat. Deratizarea previne si combate transmisia unor boli de către rozătoare, prin muşcătură sau contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare, şoareci si şobolani, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale şi reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate.

Dezinsectie

Dezinsecţia este ansamblul mijloacelor si metodelor de prevenire si combatere cu substanţe chimice specifice a artropodelor ( insecte in stadiul de larva sau adult), care vehiculează şi transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase si parazitare pentru om si animale sau generatoare de disconfort.Speciile de insecte cele mai des întâlnite in acest domeniu de activitate sunt:  gândacul roşu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, ţânţarul, ploşniţa de casa,ploşniţa porumbeilor, molia de haine, greierele de casă, puricele, păianjănul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Din punct de vedere practic, dezinsecţia este de doua feluri : – preventivă ( profilactică ) care are scopul de a împiedica înmulţirea si răspândirea dăunătorilor, prin crearea de condiţii nefavorabile dezvoltării acestora. . Ea trebuie sa aibă caracter permanent; – curativă (terapeutica sau de combatere) în focar, care urmăreşte distrugerea si indepărtarea insectelor si artropodelor din unitatea asupra căreia se acţionează.

Dezinfectie

Dezinfecţia este o metoda a igienei, constând in operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om si animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni. Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmiţători de boli şi combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile. Dezinfecţie se aplică în cazurile in care curăţenia nu elimină riscurile de răspândire a infecţiei, iar sterilizarea nu este necesară. În afara de curăţenia mecanică, ce se impune in fiecare spaţiu, dezinfecţia se realizează: – preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiţionat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local si se dezvoltă influenţând negativ starea de sănătate a oamenilor si animalelor. – de necesitate-care se efectuează pentru combaterea unor boli infectioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală şi până la lichidarea întregului focar, care urmăreşte distrugerea si indepărtarea insectelor si artropodelor din unitatea asupra căreia se acţionează